Vraagbaak

 • Application Controls (3 entries)

  • Application Controls zijn controles die zijn ingebouwd in de software, bijvoorbeeld in de applicatie zelf of de onderliggende database. Functies zijn onder meer: Controle op ...
  • De application controls verschillen per pakket. De variatie in aard, omvang en de wijze waarin in application controls is voorzien is groot. Als u onbekend bent met het pakket is het ...
  • Als voor de controle relevante application controls aanwezig zijn verdient het aanbeveling om hiervan gebruik te maken. Omdat het geprogrammeerde controles betreft mag u ervan uitgaan dat deze, mits getest en ...
 • General IT Controls (1 entry)

  • General IT Controls zijn de algemene beheersmaatregelen die van belang zijn om de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking te kunnen waarborgen. De maatregelen hebben o.a. betrekking op de continuïteit, beveiliging, capaciteits- ...
 • IT Audit en accountantscontrole (2 entries)

 • Interfaces (1 entry)

  • Interfaces tussen systemen/applicaties komen steeds meer voor om te voorzien in de behoefte aan uitwisseling van gegevens tussen een toenemend aantal systemen/applicaties. Daarbij geldt de keten is zo sterk als de ...
 • ERP systemen (3 entries)

  • ERP staat voor Enterprise Resource Planning. In ERP zijn de logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen ondergebracht in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem. Er bestaat een grote diversiteit aan ERP systemen ...
  • ERP systemen bieden vaak meer functionaliteit dan door de organisatie daadwerkelijk wordt gebruikt. Een doeltreffende en doelmatige manier om inzicht te krijgen in de functionaliteit die daadwerkelijk wordt gebruikt is door ...
  • Bij de controle in een ERP omgeving zijn er legio aandachtspunten. Zonder uitputtend te zijn onderstaand een aantal punten die zeker om aandacht vragen: De parameterisering ...
 • Assurance (12 entries)

  Toelichting op Assurance. Bron Norea
  • Absolute zekerheid dat er nooit iets mis zal gaan met IT in uw organisatie krijgt u nergens. Ook niet bij een RE. Bij IT-assurance spreekt u vooraf met de RE de ...
  • Een IT-assuranceonderzoek kunt u instellen om zekerheid te krijgen over goed ondernemingsbestuur (governance), uw IT-risico’s (risk) en of u voldoet aan wet- en regelgeving (compliance). RE’s kennen de risico’s en de ...
  • Outsourcing Assurance biedt een uitbestedende organisatie zekerheid of een serviceorganisatie de aan haar uitbestede processen in haar greep heeft. Het management van de uitbestedende organisatie blijft immers eindverantwoordelijk voor deze processen. ...
  • Kwaliteit (doorlopend) inzichtelijk gemaakt Als u wilt weten of een project voldaan heeft aan de verwachtingen, kunt u na afronding Project Assurance laten uitvoeren. De impact van IT-projecten ...
  • IT-organisatie Assurance richt zich op de manier waarop IT en IT-processen in de organisatie zijn vormgegeven. Zijn er waar nodig functiescheidingen? Hoe zijn strategie, ontwerp, implementatie en beheer van IT-processen gepositioneerd? ...
  • Bij Applicatie Assurance gaat het om controle op authenticatie, autorisatie, Invoerverzorging zoals bestaanbaarheid, totalen, redelijkheid en volledigheid. En om controles op de verwerking en uitvoer.
  • Een Due Diligence brengt de risico’s in kaart bij een overname, fusie of joint venture. Die risico’s kunnen van velerlei aard zijn: financieel, fiscaal, juridisch en milieu-technisch. Bij een IT Due ...
  • Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens Privacy Assurance verschaft zekerheid over het voldoen aan privacyregels bij de verwerking van persoonsgegevens. Aan een privacy-audit is het keurmerk Privacy-Audit-Proof verbonden. Dit keurmerk is ontwikkeld ...
  • Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens Privacy Assurance verschaft zekerheid over het voldoen aan privacyregels bij de verwerking van persoonsgegevens. Aan een privacy-audit is het keurmerk Privacy-Audit-Proof verbonden. Dit keurmerk is ontwikkeld ...
  • Betrouwbare e-commerce-applicaties De handel via internet is de afgelopen jaren sterk toegenomen en daarmee zijn organisaties meer en meer afhankelijk geworden van de betrouwbaarheid van hun e-commerce-applicaties. De RE kan ...
  • Voorkom inkomstenderving Revenue Assurance biedt een organisatie zekerheid dat klanten een correcte rekening krijgen en dat de organisatie geen inkomsten misloopt voor verleende diensten. Bij de verkoop van online-informatie zijn ...
  • Precies genoeg betalen voor legaal gebruik Licentiebeheer van software is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Een veelvoud aan veelvormige contracten in combinatie met steeds mobieler en veeleisender worden de ...