Als accountant ontkomt u er niet aan om serieus naar de kwaliteit van de automatisering bij uw cliënten te kijken. Naast de eisen vanuit de vaktechniek, o.a. COS, neemt ook de druk toe om de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw controle te verhogen.

Goed gereedschap is hierbij het halve werk. Als deze dan ook nog vakkundig worden gebruikt ligt het resultaat voor de hand.

Op basis van onze kennis en ervaring in de accountantspraktijk hebben wij daarom een aantal tools ontwikkeld die zijn afgestemd op de specifieke behoefte van de accountant. Doordat wij deze tools als dienst aanbieden kunt u zonder al te veel inspanningen en zonder hoge kosten toch profiteren van de voordelen, risico’s vermijden en kansen benutten die deze tools u en uw cliënten bieden.

Online IT Audit Assessments
Met onze online assessments realiseren wij een laagdrempelige en kosteneffectieve aanpak met een hoge toegevoegde waarde. Het online assessment wordt door uw cliënt ingevuld. Wij verzorgen het hele proces van het verzenden van de uitnodigingen, het bewaken van de invulling van het assessment en rapporteren de resultaten aan u. U hoeft er niet naar om te kijken. U kunt direct aan de slag met de uitkomsten van het assessment. Uiteraard verloopt de communicatie tijdens het invullen via een beveiligde verbinding en is de vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd.

IT Audit Essentials
Dit assessment is geschikt voor IT-omgevingen van klein tot groot. Het is een 'must have’ als u snel en tegen lage kosten inzicht wil hebben in de IT-omgeving en essentiële beheersmaatregelen bij uw cliënt. De uitkomsten bieden een gestructureerde basis om mogelijke risico’s te bepalen en de aanpak van de controle hierop af te stemmen. Tevens beschikt u direct over noodzakelijke informatie voor uw dossier.

Lees de brochure en bekijk een voorbeeldrapportage.

AOIB Assessment
De kwaliteit van de AOIB bij uw cliënt vraagt doorlopend om aandacht. Dit assessment geeft inzicht in de sterke en zwakke punten bij uw cliënt. Het maakt de relaties zichtbaar tussen beheersmaatregelen in de bedrijfsprocessen, de systemen die daarbij worden gebruikt en relevante application controls.
De uitkomsten helpen u te bepalen of een procesgerichte controle mogelijk is en welke tests zinvol zijn. Verder vormen de uitkomsten een goede basis voor de managementletter.

Lees de brochure en bekijk een voorbeeldrapportage.

General IT Assessment
In omgevingen waarbij sprake is van grootschalige automatisering is het van belang om snel en kosteneffectief inzicht te krijgen in de kwaliteit van de IT-beheersmaatregelen. Op basis van het algemeen COBIT normenkader krijgt u inzicht in de kwaliteit van de beheersmaatregelen die van primair belang zijn voor het waarborgen van de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Het resultaat biedt u daarnaast gedegen input voor de managementletter.

Lees de brochure en bekijk een voorbeeldrapportage.

Kosteneffectief
Het in kaart brengen van de IT Beheersmaatregelen vergt de nodige tijd. Bijvoorbeeld voor het houden van de interviews met de betrokken personen, het verkrijgen van documenten, de analyse, het opstellen van de rapportage en het bijwerken van het dossier. En dan hebben we het nog niet eens over de tijd die gemoeid is voor plannen van de interviews en de reistijd. 
Alles bij elkaar, al snel een tijdsbesteding van 1 tot 2 dagen. De hiermee samenhangende kosten bedragen al snel € 1000,= tot € 2000,=. Een rekening waar uw klant niet op zit te wachten, terwijl de noodzaak om de IT Beheersmaatregelen te beoordelen wel aanwezig is.

Met de inzet van de assessments kunt u deze kosten aanzienlijk terugbrengen. Ter indicatie onderstaand een overzicht van de prijzen voor de inzet van een assessment:

General IT Assessment   €  325,=
AOIB Assessment           €  325,=
IT Audit Essentials          € 150,=

Prijzen zijn exclusief btw. 

Samengevat
De assessments bieden een zeer laagdrempelige en kosteneffectieve aanpak om serieus aandacht te besteden aan de kwaliteit van de automatisering bij uw klanten en de kwaliteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van uw controle te verhogen.

De assessments zijn al meer dan 350 keer ingezet bij cliënten van onze accountantsklanten. Zie ook de vermelding op de website van de SRA over onze assessments: In drie simpele stappen helder inzicht in automatiseringsrisico's.

Onderstaand een overzicht van de inzet van de assessments, afgestemd op de controleaanpak en fase. 


Kennismakingsaanbod
Onze klanten geven ons de overtuiging van de toegevoegde waarde van de assessments. Graag overtuigen wij ook u. Als uw kantoor nog niet eerder gebruikt heeft gemaakt van onze assessments bieden wij u ter kennismaking, gratis en vrijblijvend één assessment IT Audit Essentials als proef aan.

Wilt u van dit aanbod gebruikmaken? Neem dan contact met ons op.